Skip to main content

Politica de Confidențialitate

Evolution Consulting Kft.

informații generale de gestionare a datelor

 

Evolution Consulting Kft. (sediu: 3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ed. etaj 2, număr registru: 05-09-014424, număr fiscal: 14020991-2-05, număr de telefon: +36 46 505 403, e-mail: info@ evolution-consulting.hu, reprezentat independent de: Dr. Csaba Mester, numele și datele de contact ale contactului pentru protecția datelor: .-., disponibil prin poștă la sediul Operatorului de Date, prin e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ), în calitate de operator de date, vă informează pe scurt despre activitățile de gestionare a datelor pe care le desfășoară, precum și alte fapte relevante.

 

Operatorul de date atrage atenția stimaților stakeholderi că

 • nu efectuează gestionarea comună a datelor.

 • drepturile persoanelor vizate (dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere și dreptul de a fi „uitat”, dreptul de blocare/restricționare a datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimțământului, vezi detaliat descrierile drepturilor de la sfârșitul fișei de informare) se pot face cu o declarație trimisă la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la alt punct de contact al Operatorului de date, putând de asemenea să depună o plângere la autoritate. (vezi: NAIH, www.naih.hu pentru detalii de contact în orice moment), iar dacă și-au încălcat drepturile, se pot adresa instanței competente în funcție de locul de reședință. Operatorul de date atrage atenția persoanelor vizate că exercitarea drepturilor acestora poate avea condiții și limitări în ceea ce privește gestionarea datelor individuale, factori pe care Controlorul de date este obligat să îi examineze în cazul persoanelor vizate care își exercită drepturile. În cazul în care persoana vizată nu poate exercita un drept în legătură cu prelucrarea datelor dată, Operatorul de date va informa persoana vizată în scris (inclusiv metoda electronică) cu privire la motivele de fapt și/sau de drept care împiedică/limitează exercitarea dreptul și păstrați o evidență a acestui lucru.

 • Operatorul de date asigură în special:

 • refuzul accesului de către persoane neautorizate la dispozitivele utilizate pentru gestionarea datelor (denumite în continuare: sistem de gestionare a datelor),

 • prevenirea citirii, copierii, modificării sau eliminării neautorizate a suporturilor de date,

 • prevenirea introducerii neautorizate a datelor cu caracter personal în sistemul de management al datelor, precum și a accesului, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor cu caracter personal stocate în acesta,

 • prevenirea utilizării sistemelor de gestionare a datelor de către persoane neautorizate prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor;

 • că persoanele autorizate să utilizeze sistemul de gestionare a datelor au acces numai la datele personale specificate în permisul de acces,

 • să se poată verifica și să se determine cărui destinatar datele cu caracter personal au fost transmise sau pot fi transmise sau le-au fost sau pot fi puse la dispoziție prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor

 • ca ulterior să poată fi verificate și determinate ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemul de management al datelor, la ce oră și de către cine

 • privind prevenirea accesului, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului purtătorului de date

 • ca sistemul de management al datelor să poată fi restabilit în cazul unei defecțiuni.

 • că sistemul de management al datelor este funcțional, că se întocmește un raport privind erorile apărute în timpul funcționării acestuia și că datele personale stocate nu pot fi modificate nici măcar prin funcționarea incorectă a sistemului.

 • explicații mai detaliate ale fiecărei prelucrări de date, definite mai jos în format tabelar, pot fi găsite și pe hârtie la sediul Operatorului de date, iar Operatorul de date le va trimite și electronic persoanei vizate la cerere.

 • profilarea nu are loc în legătură cu nicio gestionare a datelor.

 • datele pot fi dezvăluite unui terț în legătură cu gestionarea datelor, care este prevăzut în informațiile detaliate ale gestionării datelor date.

 • informațiile cookie au fost definite separat.

 • Managerul de date efectuează alte prelucrări de date, despre care informațiile relevante pot fi găsite în fișe de informare care sunt formal separate de această fișă de informare.

 

Gestionarea datelor se realizează în timpul contactului

Scop: contactarea persoanei vizate pe baza consimțământului prealabil

Persoane vizate: Toate persoanele fizice care pot fi identificate pe baza datelor din formularul de contact

Sursă: Părțile afectate

Domeniul de aplicare ale datelor gestionate

Scop

Bază legală

Durata de depozitare

nume

identificare, adresare

consimțământ prealabil și voluntar (GDRP articolul 6 alineatul (1) litera a)

până la retragerea consimțământului,

până la o cerere de anulare, în caz contrar, pentru maximum 3 ani de la data consimțământului

număr de telefon

contactare reală

adresă e-mail

zona de interes

desemnarea zonei profesionale pentru contact

date tehnice: data acordului*

dovedire ulterioară

Transmiterea datelor: nu are loc

Gestionarea automată a datelor, profilare: nu are loc

 

 

 

Tabel rezumativ al gestionării datelor referitoare la datele gestionate în timpul contactului continuu și regulat cu persoana de contact

Scop: menținerea contactului cu persoana în cauză, răspunsul și rezolvarea întrebărilor, solicitărilor etc.

Părți interesate: Toate persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice care acționeazăîn numele organizațiilor, care sunt în contact continuu sau regulat cu Operatorul de date dincolo de solicitarea unică de informații

Sursa: părțile interesate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Durata de depozitare

nume*

adresă e-mail / adresă corespondență / număr de telefon*

întrebare, conținutul rugămintelui

cercul de date de informare

Identificare, adresare

Identificare, menținere contact

Identificare, menținere contact

răspundere, informare

răspundere, informare

consimțământ (GDPR articolul 6 alineatul (1) litera a). sau

până la retragerea consimțământului,

până la o cerere de anulare, sau în lipsa acestora, pe o perioadă de maximum 3 ani de la data consimțământului

acord, dacă Operatorul de date și persoana vizată (ca persoană fizică) au încheiat un acord unul cu celălalt

sau

pe durata prescripției în baza legislației civile

interesul legitim al Operatorului de date, dacă persoana în cauză este reprezentant sau persoană de contact

 

Tabel rezumativ al gestionării datelor aferente datelor prelucrate în timpul cererii de ofertă

Scop:

furnizarea părții interesate a unei cereri de oferte

Părți interesate:

Sunt identificate toate persoanele fizice care pot fi identificate cu datele furnizate la cererea de oferte

Sursă:

părți interesate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Durata de depozitare

nume*

Identificare, adresare

Contribuție voluntară

În sistemul de înregistrare:

Până la o solicitare de ștergere sau desființarea contului

 

În dosarul jurnal: pe durata prescripției civile

date legate: nume companie*

Identificare

adresă e-mail*

contactare, ofertare

număr de telefon*

contactare

subiectu cererii de ofertă*

ofertare

 

Tabel rezumativ al gestionării datelor în legătură cu încheierea unui contract

Scop:

Semnarea și realizarea unui contract

Părți interesate:

Toate persoanele fizice care au fost desemnate ca reprezentant sau persoană de contact

Sursă:

părți interesate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Durata de depozitare

nume reprezentant*

identificare

în cazul în care partea contractantă este o persoană fizică, temeiul legal pentru gestionarea datelor este acordul, în cazul unui reprezentant sau al unei persoane de contact, baza legală pentru gestionarea datelor este interesul legitim

timp de 8 ani în baza reglementărilor contabile

informații de contact într-un registru separat până la modificare sau ștergere

date contact reprezentant

contactare

nume persoană de contact*

identificarea persoanei de contact, contactare

date contact persoană de contact*

contactare persoană de contact

semnătură reprezentant*

forță de legare, dovedire ulterioară

 

Tabel rezumativ al gestionării datelor aferente datelor gestionate în timpul emiterii facturii

Scop:

îndeplinirea integrală a obligaţiilor legale legate de emiterea facturilor

Părți interesate:

toate persoanele fizice, inclusiv proprietarii individuali, ale căror date pot fi identificate pe baza facturii emise de Operatorul de date (sau a unui document contabil echivalent cu acesta), identificate

Sursă:

părți interesate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Durata de depozitare

datele contului de utilizator și a comenzii*

identificarea serviciului în cauză și a serviciului care urmează să fie facturat

îndeplinirea obligației legale din CXXVII din 2007. lege, precum și decretele emise sub autoritatea prezenței legi

Pe baza § 169 din Legea C din 2000, anul de afaceri plus 8 ani

CXXVII din 2007 tv. 169-170. § și §176 categorii de date*

date tehnice: data facturării*

identificare ulterioară

Interesul legitim al operatorului de date, care este concretizat în demonstrabilitatea ulterioară

 

Tabel rezumativ de gestionare a datelor cu datele prelucrate în timpul abonării și trimiterii la newsletter

Scop:

informații regulate către destinatar despre ultimele promoții, evenimente și știri ale operatorului de date, în esență publicitate regulată

Părți interesate:

Toate persoanele fizice care doresc să fie informate în mod regulat despre noutățile, promoțiile și reducerile Operatorului de date, se abonează prin urmare la serviciul de newsletter introducând datele lor personale

Sursă:

érintettek

Cercul de date

Scop

Baza legală

Durata de depozitare

adresă e-mail*

identificare, trimitere newsletter

Consimțământ voluntar (GDPR articolul 6 alineatul (1) a), XLVIII din 2008 TELEVIZOR. §6 (2) alin.)

persoana în cauză nu se dezabonează de la lista newsletter, sau

 

în cazul unei cereri de confirmare a consimțământului, termenul limită pentru confirmare expiră, în cazul în care aceasta nu reușește, datele vor fi șterse

nume*

identificare

date tehnice: data abonării*

dovedire ulterioară

date tehnice: data primirii și luării în cunoștință a informațiilor de gestionare a datelor*

 

Alte informații: datele marcate cu * sunt necesare pentru gestionarea datelor.

 

Activitatea de prelucrare a datelor a Evolution Consulting Kft

Evolution Consulting Kft. participă în calitate de procesator de date la următoarele activități:

 

Scop:

HRmaster este un sistem software integrat dezvoltat cu tehnologie web modernă, care este structurat într-un mod modular. Este posibilă introducerea sistemului ca întreg sau separat pentru fiecare componentă, precum și extinderea lui într-un mod personalizat dacă este necesar. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a furniza și dezvolta servicii de HR pentru partenerii aflați în contract cu Evolution Consulting Kft.

Părți interesate:

angajați ai operatorului de date Partener (eventual persoane înrudite și înregistrate în Hrmaster)

Sursă:

adatkezelő Partner (tipikusan az érintett munkavállaló munkáltatója)

Cercul de date

Scop

Baza legală

Durata depozitării

datele personale ale angajaților partenerilor de gestionare a datelor aflati în relație contractuală cu Evolution Consulting Kft. furnizate în legătură cu relația de muncă (nume, prenume, nume de naștere, titlu, locul nașterii, data nașterii, numele mamei, cetățenia, cod de identificare fiscală, număr CNAS), date de contact (număr de telefon, domiciliu permanent, adresă de e-mail, fax), gen, stare civilă, salariu, alte date furnizate de partenerul de prelucrare a datelor în legătură cu raportul juridic

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a furniza și dezvolta servicii de HR pentru partenerii de gestionare a datelor sub contract cu Evolution Consulting Kft. Datele personale sunt puse la dispoziție de HRMaster.

declarație făcută de partenerul de gestionare a datelor (angajatorul persoanei vizate), Evolution Consulting Kft., conform căreia persoana vizată ia la cunoștințătransmiterea datelor sale către un terț

până la încetarea relației contractuale cu Evolution Consulting Kft

Securitatea datelor:

Datele personale sunt stocate și procesate pe un server situat în parcul de date al T-Systems Zrt. și Rack Forest Kft. În calitate de procesator de date, Evolution Consulting Kft. ia toate măsurile administrative, informatice și de securitate fizică pentru a proteja datele personale împotriva accesului și pierderii neautorizate. În cursul activităților sale, se asigură că persoanele autorizate săacceseze datele cu caracter personal în cauză - în cazul în care nu se află altfel în sfera de aplicare a unei obligații de confidențialitate adecvate în baza legislației - își asumă o obligație de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal despre care au luat cunoștință.

Informații suplimentare pot fi găsite în contractul relevant și în acordul de prelucrare a datelor.

 

Drepturile persoanei vizate

 

Relația dintre drepturile persoanei vizate și temeiurile legale este prezentată în tabelul următor, astfel încât să fie clar pentru persoana vizată ce drepturi poate exercita în cazul temeiului legal aplicat.

 

 

Dreptul la informații prealabile

Dreptul de acces

Dreptul la rectificare

Dreptul de ștergere

Restricție

Portabilitatea datelor

Protest

Retragerea consimțământul

Contribuție

Acord

Obligație legală

Interes vital

Îndatorire publică, drept de autoritate publică.

Interes legitim

 

Dreptul de acces (articolul 15 GDPR)

 

Persoana vizată are dreptul de a primi feedback de la Controlorul de date cu privire la faptul dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă o astfel de prelucrare a datelor este în desfășurare, are dreptul de a primi acces la datele personale și la informații despre circumstanțele prelucrării datelor. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a primi informații despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu articolul 46 privind transferul. Operatorul de date furnizează persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul gestionării datelor, dacă persoana vizată le solicită.

 

Dreptul de a retrage consimțământul (articolul 7 GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului anterior retragerii.

 

Dreptul la rectificare (articolul 16 GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului de date să corecteze fără întârziere nejustificată datele cu caracter personal inexacte referitoare la el.

 

 

 

 

Dreptul la opoziție (articolul 21 GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a se opune datelor sale personale în orice moment din motive legate de propria situație, articolul 6 alineatul (1) din GDPR. împotriva prelucrării acestuia pe baza punctelor e) sau f).

În acest caz, Operatorul de date nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (articolul 18 GDPR)

Persoana vizată are dreptul ca Operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor, la cererea sa, dacă este îndeplinită oricare dintre condițiile specificate în GDPR, iar în acest caz, Operatorul de date nu efectuează nicio altă operațiune cu datele decât stocarea. .

Dacă persoana vizată s-a opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția se aplică perioadei până la care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate.

 

Dreptul la ștergere (uitare) (articolul 17 GDPR)

Persoana vizată are dreptul ca Operatorul de date să-și șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dacă nu există un scop pentru prelucrarea datelor, și-a retras consimțământul și nu există un alt temei legal, în caz de obiecție nu există prevalență. motivul legal pentru prelucrarea datelor sau dacă datele au fost prelucrate ilegal în primul rând, iar datele trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală. În cazul în care Operatorul de date a dezvăluit datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, va lua măsurile preconizate în mod rezonabil - inclusiv măsuri tehnice - pentru a informa operatorii de date care manipulează datele că persoana vizată a solicitat acestora respectivele legături de ștergere către date cu caracter personal sau copii sau duplicate ale acestor date cu caracter personal.

 

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc furnizate Operatorului de date într-un format segmentat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit și are, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fără a fi împiedicată de operatorul de date căruia a furnizat datele cu caracter personal dacă există condiții legale (gestionarea automată a datelor și temeiul legal pentru consimțământ sau acord).

 

Persoana vizată unde și cum poate solicita informații detaliate despre gestionarea și transmiterea datelor, precum și unde și cum poate exercita acest drept?

Operatorul de date atrage atenția persoanelor vizate că persoanele vizate își pot exercita cererile de informații, drepturi de acces și alte drepturi la oficiul poștal al operatorului de date (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. etajul 2) sau e-mail ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). cu o declarație trimisă. Operatorul de date examinează și răspunde declarației în cel mai scurt timp posibil după primire, și face demersurile necesare în baza prevederilor declarației, a Regulamentului intern de protecție a datelor și a legislației.

 

În cazul încălcării drepturilor sale, persoana în cauză se poate adresa și instanței competente pentru locul de reședință și, printre altele, poate cere despăgubiri.

 

Închis: 22 noiembire 2022.

Dr. Mester Csaba

Evolution Consulting Kft.

 

Opiniile clienților noștri

 • „Baza de date transparentă a candidaților și interfața ușor de utilizat au simplificat foarte mult procesul de recrutare. Un singur clic și avem starea actuală a procesului. De când folosim HRmaster, putem urmări mai ușor recrutarea și selecția în cadrul Grupului iar cu ajutorul filtrelor detaliate, putem selecta cu ușurință și dintre candidații anteriori.”

  N. Henrietta | Duna Aszfalt Kft.

 • „HRmaster este un software inovator, care răspunde propriilor noastre nevoi și așteptări, un sistem care poate fi dezvoltat într-un mod cu adevărat flexibil. Este de mare ajutor, totul poate fi urmărit și reaccesat. Interfața este ușor de utilizat. Soluțiile de autoservire iau o mare parte din povara personalului HR, oferindu-le mai mult timp pentru alte sarcini strategice. Nu pot decât să-l recomand.”

  | Companie energetică internațională
 • „Colaborăm cu Evolution Consulting din aprilie 2017 și de atunci pe lângă implementarea modulul central Data Center suntem în pragul implementării modului TÉR. Deoarece folosim software-ul în scopuri de „raporturi management” în grupul nostru de 14 companii pe raza națională, acesta a trebuit să fie aproape complet personalizat. Pentru aceasta am primit tot sprijinul din partea Evolution. Pentru un grup de companii de această dimensiune, acest nivel de servicii este esențial.”

  T. Zsófia | Euromedic

 • „Experiența noastră este foarte pozitivă, deoarece lucrați eficient și rapid în timp ce comunicați bine și clar, astfel ne putem înțelege cu ușurință. Cu soluții profesionale, ne ajutați să ne dezvoltăm atât în ​​domeniul HR, cât și în producție, fie că este vorba de implementarea unui sistem de evaluare a performanței sau organizarea sistemului de instruire sau dezvoltarea software-ului. Abia așteptăm să lucram cu dumneavoastră in continuare."

  E. Eszter | Bekomold Kft.

 • „Am căutat un produs care poate fi personalizat și extins, care să îndeplinească cerințele de bază ale legislației muncii. HRmaster satisface aceste nevoi din toate punctele de vedere. Sistemul este ușor de utilizat, diferitele roluri și drepturi fac munca a 3000 de angajați mai simplă și mai transparentă, iar soluțiile inovatoare ajută înnoirea continuă a software-ului.”

  V. Viktória | Budapest Bank Zrt.

 • „Am economisit timp și energie odată cu introducerea sistemului: administrația, planificarea salariilor și a resurselor, urmărirea concediilor au devenit semnificativ mai rapide și mai ușoare. În plus, datorită modulului de raportare, am putut să ne luăm rămas bun de la file-lurile Excel anterioare și să obținem prin câteva clicuri date utile și fiabile despre subiecte precum controlul resurselor umane și fluctuația.”

  Sz. Dóra | ingatlan.com Zrt.

  Doriți să cunoașteți software-ul HRmaster?

  Contactați-ne! Personalul nostru vă va contacta la datele de contact furnizate în formularul de mai jos.